#18882

Ninja School Online

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung 50 sv1 trau tl3332 còn 5m yên

740,000 CARD
592,000 ATM

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung 50 sv1 trau tl3332 còn 5m yên

Tài khoản liên quan

Kiếm 70 Sv1 Vũ khí 8
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Kiếm 70 Sv1 Vũ khí 8
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Đao 74 SV4 Vũ khí 8
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
240,000đ
Kiếm 49 Sv4 Vũ khí 10
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ
Tiêu 68 Sv2 Vũ khí 12
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
Cung 70 Sv1 Vũ khí 14
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
Kiếm 78 Sv1 Vũ khí 12
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
Tiêu 75 Sv4 Vũ khí 8
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ

HƯỚNG DẪN ĐỔI MÃ CHUYỂN SIM

Nick trên web 100% đều có sim nhé.

Bước 1: Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO SIMCU têntàikhoản mậtkhẩu Gửi 6020 (500Đ)
Hệ thống sẽ trả về 1 mã số XXXX
Bước 2: Dùng SIM mới:
Soạn: GO SIMMOI têntàikhoản XXXX Gửi 6020
Hệ thống sẽ trả về thông báo đổi SIM đăng ký thành công

HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU

- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO LMK têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mật Khẩu Nick"

Ngoài bán nick hệ thống còn tích hợp rất nhiều dịch vụ như bán xu,úp yên,hút yên ,úp level