DỊCH VỤ DỊCH VỤ TREO NICK THEO NGÀY 24/7

Chọn máy chủ:
Bảng Giá:

CÁCH VÀO NICK KHI ĐANG UP:

➡ Bước 1: Khách click vào đây để đổi mật khẩu.

➡ Bước 2: Khách đăng nhập vào chơi game như bình thường.

➡ Bước 3: Khi muốn up lại, khách đổi lại mật khẩu như cũ rồi vào game.

Dịch vụ khác