Tất cả
kunai 90 sv1 vk mcs tll1 gt tl6 yo...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
490,000đ
tiêu 98 sv2 có hào quang giá 8tr at...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
11,000,000đ
kunai 111 sv4 vk tl3 yoroi tl3 học...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
tiêu 130 sv1 vũ khí 14 giá 1tr8 atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,800,000đ
tieu 70 sv2 vk tl4 gt+yoroi tl2 mắt...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
tiêu 110 sv1 giá 350k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
dao 92 sv4 vk mcs sói tl0330 còn 21...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
quạt 130 sv3 vũ khí 14 giá 1tr atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,500,000đ
quạt 103 sv4 còn 6m yên
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
tiêu 130 sv1 vũ khí 14 giá 2tr2 atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,300,000đ
kiem 90 sv4 yoroi tl2 còn 3m5 yên
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
dao 70 sv4 yori tl2 họ 8stn sói lv1...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
270,000đ
kiem 100 sv tone vk14 còn 18m yên
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
570,000đ
quạt 76, full 7, còn 42m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
quạt 76, full 7, còn 44m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
quạt 76, full 7, còn 40m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
tiêu 103 sv2 vũ khí 14 giá 1tr atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kunnai 130 sv4 ttgt cấp 19 vũ khí 1...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT:
2,300,000đ
tiêu 103 sv2 vũ khí 12 giá 450k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ