Tất cả
kunai lv79 vk14 mắt 3 sói 5* 2cm tc...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
572,000đ
đao lv60 vk15 gần full 14 sx 5* cs...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv130 full 14
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
744,000đ
tiêu lv68 vk14 mắt 2
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
kiếm lv124 vk14 full tl
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
464,000đ
Kiếm kv90 gần full14
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv70 full 14 15 mắt 4
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,376,000đ
cung 130 sv4 gần full 14
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
720,000đ
QUẠT 70 SV4 NV NAM - @LONGHGI - FUL...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
800,000đ
kiếm lv90 full 14 2 món +16 mắt 3 p...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ
quạt lv70 full 14 mắt 4 max bánh
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,480,000đ
kiếm lv69 vk14 mắt 3 xắp mắt 4
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
344,000đ
tiêu 90 sv1 vk15 full 14 , pty tiêu...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm lv59 full 14 mắt 4
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,520,000đ
kunai lv130 vk12 pt tiêu lv105 vk12...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
928,000đ
tiêu lv59 full 14 mắt 3
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,372,000đ
tiêu lv59 ful 14 mắt 4 ttgt cấp 1...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,520,000đ
tiêu lv70 vk14 sói 5* 2 cm tc né
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
tiêu lv79 full 12 14 max bánh
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
240,000đ
tiêu lv60 vk15 gần full 14 mắt 3 só...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
976,000đ