Tất cả
kiem 69 sv1 học 8stn sx lv100 2sao...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
512,000đ
quạt 90 sv4 nv nam nhím - @tuyetti...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,440,000đ
kiếm 103 sv4 full 14 15, ttgt cấp 1...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT:
1,200,000đ
tieu 70 full 14 còn 500tr yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
960,000đ
tieu 103 full 15 15 1 món 16 có kil...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,480,000đ
tieu 130 full 15 sói và xe 5 sao tl...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,320,000đ
cung 70 full 14 15 có mắt 2 xieu xe...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,440,000đ
cung 59 full 12 có mắt 3 tbs tl 3 3...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
680,000đ
tiêu 69 sv1 full 14 15 , top 3 hang...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,720,000đ
tiêu 130 sv3 9m14 cả vũ khí , pt ku...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
960,000đ
cung 130 sv2 vũ khí 16 et 14 tinh l...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
2,400,000đ
tiêu 103 sv2 vũ khí 14, còn hơn 800...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,040,000đ
đao 110 sv4 vũ khí 14
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
480,000đ
quạt 79 sv5 vũ khí 12
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
kunai 70 sv1 vk mcs sx lv100 5sao t...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
3,600,000đ
kunai 98 sv1 vk mcs học 8stn sói lv...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,704,000đ
kunai 50 sv1 vk14 rơi vĩnh viễn học...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
680,000đ
cung 49 sv1 vk mcs còn 143m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,120,000đ
tieu 49 sv5 học 8stn có sói trắng c...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
656,000đ
kunai 130 sv1 vk mcs sói lv100 5sao...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
792,000đ