Tất cả
quạt lv60 gần full 14 đã thừa điểm...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
880,000đ
Tiêu lv59 vk mcs
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
464,000đ
tiêu lv121 gần full 12 sx 5* có ski...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
tiêu 113 sv4 gần full 14 tinh luyện...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
560,000đ
đao 59 sv2 full 12 cả vũ khí , găng...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
đao 40 sv1 vũ khí 11 còn 24m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
80,000đ
kunai 40 sv1 vũ khí 12 còn 322m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
tiêu 49 sv1 vũ khí 12 còn 49m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
112,000đ
quạt lv70 vk14 mcs mắt 2 sx cs ngon
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
800,000đ
kiếm lv109 gần full 14 400m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
640,000đ
tiêu lv130 vk15 full tinh luyện
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
880,000đ
dao 60 sv1 học 8stn sói tl5443
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
768,000đ
tieu 116 sv4 vk14 học 8snt sx tl553...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
tieu 62 sv5 vk14 mcs sói tl6444 cò...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
616,000đ
tieu 103 sv2 sx tl6653 còn 58m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,360,000đ
kiem 61 sv5 vk14 mcs học 8stn 1skn...
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
576,000đ
tieu 79 sv7 vk14 sói tl6663 còn 137...
Sever: Sv7 - Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
kiem 79 sv4 vk14 học 8stn sx tl321...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
560,000đ
dao 90 sv4 vk mcs sx tl6666 học 8st...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,480,000đ
kunai 110 sv2 sói tl5442 học 8stn c...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
664,000đ