Tất cả
quạt 103 sv4 vũ khí 14 ttgt cấp 15...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT:
2,200,000đ
quạt 98 sv1 vũ khí 12 - 450k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
650,000đ
kunai 67 sv1 vũ khí 12 - 100k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 98 sv1 vũ khí 14 - 500k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
quạt 88 sv4 vũ khí 10 hàng buff - 2...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
quạt 130 sv2 vũ khí 15 còn 1k6 lượn...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,800,000đ
kunai 68 sv2 vũ khí 12 giá 200k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
kiếm 122 sv2 vũ khí 14 - 1tr2 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
quạt 119 sv4 vũ khí 15 - 800k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
vô học lv50 sv2 vũ khí 12 giá 160k...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kiếm 69 sv4 vũ khí 14 kẹp 2k lượng...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
cung 50, vk 11, áo 12, full 8, còn...
Sever: Sv6 - Tone
Class: Cung
TTGT: Không
164,000đ
cung 50 sv3 vũ khí 14 giá 900k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,400,000đ
quạt 76, full7, còn 52m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
kunai 90 sv2 vũ khí 9 giá 220k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
quạt 76, full7, còn 45m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 90vk12, 2m 12, full 10, 82m yê...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
411,000đ
dao79;full+8
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
quạt 76, full 7, còn 42m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
quạt 76, full 7, còn 44m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ