Tất cả
đao 130 sv5 vũ khí 14
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Đao
TTGT: Không
480,000đ
đao 130 sv4 full 14, phân thân kiếm...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,440,000đ
quạt 59 sv4 - full 14 , ac tạo 1 nv...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,600,000đ
tiêu 72 sv1 vũ khí 12
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
đao 110 full 14 sói 5 sao tl 3 6 6...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,240,000đ
tieu 50 vk 12 4 món 12
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
160,000đ
tieu 120 vk 14 6 món 14 còn lại 12...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
960,000đ
kiem 99 full 14 tbs tl 3 4 3 3
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tieu 81
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
136,000đ
tieu 79 sv4 yoroi tl2 học 8stn sx t...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
tieu 79 sv2 yorroi tl5 học 8stn 2sk...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
416,000đ
kunai 49 sv1 vk mcs học 8stn sói tl...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
440,000đ
kiem 105 sv3 học 8stn 1skn còn 14m...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
tieu 96 sv3 còn 67m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
224,000đ
tieu 92 sv2 còn 130m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
168,000đ
kunai 102 sv4 còn 22m yên có skil1...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
280,000đ
kiem 69 sv6 vk mcs học 8stn soi tl4...
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
512,000đ
quạt 109 sv3 yori tl6 học 11 sách 1...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
456,000đ
keim 92 sv2 còn 26m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
184,000đ
tieu 91 sv2 sói lv100 tl442 còn 57m...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
224,000đ