Tất cả
kiem 60 vk 12 4 món 14 có mắt 3 tbs...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
560,000đ
tiêu 79 sv4 vũ khí 9 full 89
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
104,000đ
quạt buff sv4
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
96,000đ
cung 90 sv4 vũ khí 12
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 98 sv4 full 14 tinh luyện ngon
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,040,000đ
cung 70 full 14 có mắt 3 ép 1 viên...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,680,000đ
kiem 122 full 14 15 1 món 16 xe 5 s...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
cung 111 sv2 vk14 mcs học 8stn sx l...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
760,000đ
quạt 103 sv4 sx lv100 tl3333 còn 22...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
560,000đ
tieu 103 sv4 học 8stn 1skn 1b sói l...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
kunai 99 sv3 còn 700 triệu yên sx l...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,560,000đ
quạt 130 sv2 sx lv100 5sao tl8554 c...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
3,656,000đ
kiem 120 sv3 vk mcs sx lv100 5sao t...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,480,000đ
tieu 70 sv4 vk16 mcs sx lv100 5sao...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,280,000đ
tieu 130 sv2 học 8stn 1skn sói lv10...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
744,000đ
quạt 103 sv4 vk16 học 11 sách sói l...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,120,000đ
dao 103 sv4 vk mcs học 8stn sói lv1...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,120,000đ
tieu 70 sv3 7m16 sx lv100 5sao tl66...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,712,000đ
quạt 70 sv3 vk16 mcs 3m16 5mtl9 sói...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
4,000,000đ
tieu 99 sv3 học 11 sách sx lv100 5s...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
856,000đ