Tất cả
dao 110 sv2 vk mcs hojc 8stn sói tl...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
608,000đ
dao 130 sv2 vk mcs sx tl6665 còn 31...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,600,000đ
kiem 69 sv1 học 8stn sx tl3333 còn...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
592,000đ
kunai 42 sv1 nic 1 nv vk mcs còn 60...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,080,000đ
kiem 130 sv1 còn 1 tỉ 235m yên học...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT:
2,576,000đ
tiêu 130 sv3 nv nữ - @s6ditze_ts -...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,400,000đ
tiêu 130 sv3 9m14 cả vũ khí , pt ku...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
880,000đ
quạt 70 sv3 full 14 15, max sách, s...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 103 sv3 full 14 15 còn hơn 700...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
quạt 103 sv3 full 14 15 tinh luyện...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,040,000đ
tiêu 103 sv2 full 14 2m16
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
880,000đ
quạt 80 sv2 vk15 full 14 xe máy 5*
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 130 sv2 full 14
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 130 sv2 4m16 cả vk, full 14 15...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,200,000đ
đao 79 sv1 vũ khí 12
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
240,000đ
tiêu 81 sv5 vũ khí 12
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
144,000đ
kunai 50 sv3 vũ khí 12
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
Kiếm lv130 vk16 mcs full15
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,520,000đ
kiếm lv69 vk14 mcs xe máy 5* full t...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
976,000đ
kunai80,server2,vk14,đồ full 8 12 1...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
280,000đ